Hotărarile autorității deliberative

IdNume DocumentCategorie documentDataAction