Comisii de specialitate

COMISIA NR.1 PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICO - FINANCIARE
 1. USCA AUREL DĂNUȚ
 2. NÉMETH JÓZSEF
 3. BĂTRÂN IOAN CORNELIU
 4. ȚÎRLE PETRU
 5. COSTEA COSMIN
COMISIA NR.2 PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM
 1. BORA MIRCEA DĂNUȚ
 2. BARANYAI ALEXANDRU
 3. DEMA CLAUDIU-CRISTIAN
COMISIA NR.3 PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
 1. MARCHIȘ ORSOLYA-ANIKO
 2. LASLO ALEXANDRU-ATTILA
 3. UNGUREAN IOANA